Gescheiden van tafel en bed

Op aandringen van de twee kinderen, en teneinde een definitieve echtscheiding te vermijden, hebben hun ouders een scheiding van tafel en bed met wederzijdse toestemming aangegaan. Dit betekent dat iedereen zich zal moeten aanpassen aan het nieuwe systeem, een nieuwe vorm van samenleven. Dit blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn. Wanneer beide ouders dan op zoek gaan, ieder volgens zijn ideeën, naar een invulling van een eigen nieuw leven, levert dit opnieuw onverwachte situaties. Het slot van het stuk wil vooral op een sensibiliserende manier getuigen van de traumatische gevolgen bij kinderen, geïntegreerd op een kunstzinnige manier.

acteurs en Info

Genre Tragikomedie
Dames 4
Heren 6
<< terug naar overzicht