Alles Musical

De grote reis van Bobo
De grote reis van Bobo

Een frisdrankgigant organiseert een wedstrijd in de vorm van een grote reis. Aan die wedstrijd mogen 4 meisjes en 4 jongens deelnemen. Terwijl het de frisdrankgigant alleen maar om reclame te doen is, ervaren de jongeren dat men het niet zo na [...]

Dames: 7
Heren: 10
Figuranten: ad lib figuranten
De kids van Brug 16
De kids van Brug 16

Aan de rand van de stad Zonnebroek heeft men destijds bruggen gebouwd over het kanaal. De bruggen werden nooit voor het verkeer gebruikt. In de buurt van brug 16 hebben enkele jongeren zich gehuisvest. Ze leven van kleine diefstallen en van hi [...]

Dames: 3
Heren: 12
Figuranten: ad lib figuranten
De powwow van Redhill
De powwow van Redhill

Naast het reservaat van de indianen ligt een stoffige weg. Daar bouwden de cowboys een nederzetting. In die omgeving had een indianenstam ook zijn tenten opgeslagen. Met de jaren groeiden beide gemeenschappen naar elkaar toe. De indianen wiste [...]

Dames: 10
Heren: 10
Figuranten: ad lib figuranten
Echte Liefde?
Echte Liefde?

Nog 100 dagen en de jonge studenten zullen in het echte leven staan. Sommigen zullen verder studeren, anderen zullen meteen in het arbeidsmidden terechtkomen. Deze openingsscène heeft een beetje heimwee naar het verleden en een pak vraagtekens [...]

Meisjes: 8
Jongens: 14
El condor
El condor

In een Zuid–Amerikaans land heerst El Condor met ijzeren hand. Al zijn tegenstrevers worden een na een geliquideerd. Armoede is troef. Maar er broeit wat. Mensen die aan de rand van de grote afvalberg van de stad wonen willen in opstand komen [...]

Dames: 7
Heren: 15
Figuranten: Mogelijk
Ik ben ik
Ik ben ik

Jill wordt gepest door de leden van de jeugdclub waarvan ze lid is. Als er een zangwedstrijd wordt georganiseerd, denkt ze dat dit het moment is waarop ze zich kan bewijzen, maar dat lukt niet. Ze is ontgoocheld, maar haar vriendin Lita steunt [...]

Dames: 8
Heren: 11
Figuranten: ad lib figuranten
Ik wil zingen
Ik wil zingen

Vrij jong trouwde Annie met een Amerikaanse zanger–pianist. Na enkele jaren vlot het niet meer tussen beiden en trekt Henry Lee terug naar Amerika. Het kost Annie veel moeite om voor haar kinderen Guy en Jill te zorgen. De piano gaat op slot e [...]

Dames: 12
Heren: 12
Figuranten: ad lib figuranten
Katrina
Katrina

Enkele dagen voor de storm is het gezinnetje van John, Kate, Mary en Kevin samen in hun huis in de wijk Redhill. Kate is niet tevreden omdat John, die men mister 738 noemt, een passie heeft voor zijn werk als piloot. Als vader bakt hij er niet [...]

Dames: 9
Heren: 6
Lachen naar de zon
Lachen naar de zon

Kaat wil een feestje bouwen voor de ouderen van het dorp en stelt zich sociaal op. De vrienden van Michael, die zo wat de 'lagere sociale klasse' verenigt en om geen vandalenstreek verlegen zitten, verstoren het feestje van de ouderen. Kaat zi [...]

Dames: 6
Heren: 8
Figuranten: ad lib figuranten
Ron en Gill
Ron en Gill

Een populair pleintje, niet ver van de Arena van Verona. De jongens komen er regelmatig spelen en de meisjes ook, ieder aan een zijde van het plein. Meestal plagen ze elkaar maar, zonder kwade bedoelingen. Een van de meisjes, Jill, de dochter [...]

Dames: 10
Heren: 10
Figuranten: ad lib figuranten
Scottish games
Scottish games

Tijdens een bezoek aan het museum leert Duncan Iona kennen. Liefde op het eerste gezicht. Maar Iona behoort tot een andere clan. Archibald, de grootvader van Duncan die ook de clanleider is, vindt dat zo een huwelijk niet kan. De clanleider va [...]

Dames: 4
Heren: 12
Figuranten: ad lib figuranten